Ceník pohádek pro šk. rok 2022/23

Divadelní představení je možné hradit ze šablon MŠMT – zařizuje si každá školka sama.

Cena pro mateřské školy: 60 Kč za dítě  + cestovní náklady 8 Kč / km z Lochenic u Hradce Králové
Lze se předem domluvit na fixní částce bez ohledu na přesný počet diváků.

Minimální počet dětí:  20 dětí ( v případě menšího počtu dětí prosím o doplacení částky )

Cena za odpolední představení s účastí rodičů a možnosti odborné konzultace: 70 Kč za dítě (rodiče zdarma) + cestovní náklady 8 Kč / km z Lochenic u Hradce Králové

Doporučení: spojte se s MŠ ve vaší blízkosti a o cestovní náklady se můžete podělit (lze zahrát dvě vystoupení za dopoledne)

Maximální doporučený počet dětí na jedno představení: cca. 50 dětí. V případě většího počtu dětí ráda zahraji pohádku dvakrát za sebou.

Dny, kdy Vám pohádku mohu zahrát: viz Kalendář vystoupení

Ráda bych, aby pohádky byly přístupné i malým mateřským školám.  Ale aby to bylo přeci jen  trochu ekonomické a ekologické vzhledem k projetému benzínu a vynaložené energii a strávenému času, snažím se v takových případech zvětšit skupinku diváků např. o žáky první třídy (pokud je to organizačně možné) nebo během jednoho výjezdu zahrát ve dvou zařízeních (náklady na cestovné se tak rozpočítají).

Cena pro mateřská centra a jiné: dohodou