Pohádka o líném jazýčku

Pohádka je zaměřená na motoriku mluvidel, která je nedílnou součástí logopedické intervence. Žirafa Žofka motivuje „líný jazýček“ i děti k procvičování a posilování obličejových svalů a  jazyka.

Pohádka je určena dětem od 3 do 7 let, zejména těm, kteří potřebují logopedickou péči. Délka představení je přibližně 40-45 min. (dle interakce dětí, které jsou zapojovány).

Klíčové pojmy: chutě, oromotorika (motorika mluvidel), motivace, podjazyková uzdička,      dentální hygiena, sluchová diferenciace (rozlišování) ostrých a tupých sykavek