Šášinka jde do školy

Šášinka je dcera cirkusového principála a chystá se jít k zápisu do školy. V manéži se cítí jako ryba ve vodě, ale ze školy má trochu strach. Je na ni dost připravená? Snad jí děti pomůžou vyjasnit vše, kde si není jistá. Třeba je na oplátku naučí nějaké cirkusové kousky.

Pohádka je zaměřená na některé základní vědomosti, dovednosti a schopnosti, které si dítě během období navštěvování mateřské školy osvojuje.

Věk: 3-6 let (Ač je pohádka zaměřená na školní zralost, snažili jsme se ji přizpůsobit i mladším dětem, které Šášince pomohou s lehčími úkoly.)

Délka vystoupení: cca 45 min. (dle interakce dětí, které jsou do představení zapojovány)

Klíčové pojmy: školní zralost, rytmizace, komunikační dovednosti, geometrické tvary, početní představy, bary, prostorová a pravolevá orientace, zraková diferenciace, sluchová diferenciace apod.