O hadovi, který si šlapal na jazyk

Had si v jednom kuse šlape na jazyk. Chce se tohoto zlozvyku zbavit a tak se vydává do světa na zkušenou. Projede všechny kontinenty, kde se učí od zvířat a domorodých obyvatel různé „finty“.

Naučí se to správně?

Pohádka je zaměřená na motivaci ke správné tvorbě sykavek (C,S,Z,Č,Š,Ž).

Klíčové pojmy: interdentální sigmatismus, dechová cvičení, motorika mluvidel, fonematický sluch

Věk: 3-6 let

Délka vystoupení: cca 45 min. (dle interakce dětí, které jsou do představení zapojovány)