Trénink jazykových schopností podle Elkonina

Čtení s porozuměním je základní dovednost, díky které získáváme informace, vzděláváme se, bavíme se, rozvíjíme fantazii…

Dle vědeckých výzkumů je prokázáno, že pro vývoj čtení a psaní je klíčové postavení jazykových schopností (fonematické uvědomování = chápání, že slova kromě významu mají zvukovou formu tvořenou řetězcem plynule vyslovených hlásek).

Hlavní odlišnost metody podle Elkonina však spočívá v tom, že děti se neučí jednotlivosti pokusem a omylem, ani mechanicky, nazpaměť. Učí se chápat principy a pravidla, jak se z hlásek tvoří slova a jak se mluvená slova dají zapsat písmeny. Když si osvojí tato všeobecná pravidla, poté dokáží přečíst každé slovo. Přemosťujeme vývoj mluvené řeči a čtení/psaní a posilujeme porozumění slovům. Metoda tak rozvíjí myšlení a poznávací schopnosti dětí. 

Chcete-li usnadnit Vašemu dítěti čtení, můžete ho přihlásit do uceleného tréninku, kdy s vaším dítětem budu pracovat v průběhu celého školního roku (cca od října do května – 33 lekcí), 1x týdně po dobu 45 minut. Při pravidelné docházce děti nedostávají žádné úkoly domů, veškerý trénink se odehrává ve školce. Každé dítě dostane svůj pracovní sešit Hláskář a v něm se již učí systematicky pracovat tak, jak to bude potřebovat ve škole.

Možnosti jak absolvovat kurz

 • skupinka 4 nebo více dětí ve školce (do 15 km od Lochenic = např. Hradec Králové, Jaroměř ) – cena za lekci činí 190,- Kč
 • skupinka 3 dětí ve školce – cena za lekci činí 190,- Kč + rozpočítané náklady na cestovné
 • skupinka 2 dětí ve školce – cena za lekci činí 250,- Kč + rozpočítané náklady na cestovné
 • individuální lekce ve školce nebo u vás doma – cena za lekci činí 500,- Kč + rozpočítané náklady na cestovné
 • individuální lekce u mě v Lochenicích – cena za lekci činí 400,- Kč

Pro koho je trénink fonematického uvědomování (Elkoninův trénink) určen 

 • pro všechny děti v předškolním věku před vstupem do ZŠ jako stimulační program
 • pro děti s odkladem školní docházky
 • pro děti s těžkostmi ve vývoji řeči
 • pro děti jejichž rodiče jsou dyslektici
 • pro děti s vývojovými poruchami
 • pro děti z cizojazyčného prostředí (posílení jazykového citu v jazyce, ve které bude dítě vzděláváno)
 • pro školní děti, které jsou ve čtení slabé v prvních letech školní docházky

Celá metodika je zpracovaná přitažlivou formou příběhu, děti poznávají Krajinu slov a hlásek a seznamují se s jejími obyvateli. Například Mistr Délka prodlužuje hlásky ve slovech, Mistr Slabika dělí slova na slabiky atd.

Podrobnější informace o této metodě

Kurzy Elkonina lze absolvovat i přes http://www.elkonin.cz/

Audio rozhovor s Alžbětou Větrovskou-Zemánkovou na radio Wave „Neučte děti číst a psát jako zrakovou dovednost, mnohem důležitější je umět pracovat s jazykem

POHÁDKA V TELEVIZI SPOLEČNÉ POVÍDÁNÍ NENAHRADÍ – článek o metodě v časopise Informatorium 3-8   více o Informatoriu

JAK PŘIPRAVIT PŘEDŠKOLÁKA NA ČTENÍ – článek o metodě v časopise Petrovický zpravodaj str. 15 a 16

JAK PŘIPRAVIT DĚTI NA ČTENÍ – reportáž o přednášce v časopise UNIE (Česká unie neslyšících) str 20 – 23

Oľga Tokárová: EĽKONINOVA METÓDA RANEJ GRAMOTNOSTI A JEJ EFEKTIVITA, Disertační práce